HCL 84/2019

privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada apartenentei comunei Unirea la GAL Campia Brailei, a terenului in suprafata totala de 2.5mp situat in T75, limitrofa DJ255, in vederea amplasarii unui panou publicitar la iesire din comuna Unirea Citeste mai mult

HCL 82/2019

privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila, pe toata durata de existenta a capacitatilor energetice, asupra unui teren in sprafata de 12.08mp, necesar in vederea realizarii lucrarii „Alimentare cu energie electrica a locului de consum permanent, locuinta, situat in Unirea, T18, P114/5, jud. Braila” Citeste mai mult

HCL 81/2019

privind aprobarea actului aditional la contractul nr. 28 / 19.07.2019 privind servicii pentru activitatea de colectare separate si transport separat al deseurilor menajere din comuna Unirea, jud. Braila si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii inchetat cu SC Recorwood SRL Citeste mai mult

HCL 80/2019

privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deseurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al UAT comuna Unirea si a incheierii acestuia cu SC Greenpoint Management  SA in calitate de organizatie care implementeaza respunderea extinsa a producatorilor Citeste mai mult