Dispozițiile autorității executive

TitluDescriereData
Dispozitia 142/2019privind aprobarea listei functiilor sensibile, listei persoanelor care vor ocupa functii sensibile si planului de masuri pentru gestionarea functiilor sensibile2019/05/09
Dispozitia 141/2019privind aprobarea Codului etic si de integritate al personalului Intitutiei Primarului comunei Unirea, jud. Braila2019/05/09
Dispozitia 140/2019privind desemnarea consilierului etic din cadrul Intitutiei Primarului comunei Unirea, jud. Braila2019/05/09
Dispozitia 139/2019privind desemnarea responsabilului cu identificarea functiilor sensibile in cadrul Institutiei Primarului comunei Unirea, jud. Braila2019/05/09
Dispozitia 138/2019privind desemnarea persoanelor care vor primi averstizari de interes public2019/05/09
Dispozitia 137/2019privind desemnarea persoanei care are acces la cutia de reclamatii si sesizari si la adresa de posta electronica pe care se primesc reclamatiile si sesizarile2019/05/09
Dispozitia 136/2019privind constituirea Comisiei de Monitorizare responsabila cu implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial2019/05/09
Dispozitia 128/2019privind stabilirea locurilor special amenajate pentru afisaj electoral in comuna Unirea destinate a fi utilizate in campania pentru alegerile pentru Parlamentul European din data de 26 mai 20192019/04/22
Dispozitia 127/2019privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din UAT Unirea privind organizare si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European din data de 26 mai 20192019/04/22
Dispozitia 278/2018privind stabilirea locurilor special amenajate pentru afisajul electoral in comuna Unirea destinate a fi utilizate in campania pentru Referendumul national pentru revizuirea Constitutiei in perioada 6-7 octombrie 20182018/09/28
Dispozitia 277/2018privind interzicerea consumului si comercializarii bauturilor alcoolice in zilele de 6 si 7 octombrie 20182018/09/28
Dispozitia 276/2018privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din UAT Unirea privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 20182018/09/28
Dispozitia 184/2018privind modificarea bugetului pentru trimestrul II pe anul 20182018/06/27
Dispozitia 87/2018privind aprobarea Strategiei anuale pentru achizitiile publice pentru anul 2018 si a Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 20182018/02/21
Dispozitia 230/2017privind unele masuri referitoare la aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare2017/06/27
Dispozitia 229/2017privind desemnarea persoanei responsabile de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala si a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, precum si responsabil de relatia cu societatea civila2017/06/27
Dispozitia 208/2017privind desemnarea persoanelor carora le revine obligatia completarii, tinerii la zi a registrului agricol atat pe suport hartie, cat si in format electronic, precum si a centralizarii si transmiterii datelor catre Registrul Agricol National (RAN)2017/05/31
Dispozitia 207/2017privind desemnare dnei. Cojocaru Alina Gabriela, inspector Compartiment Cadastru si agricultura, ca persoana responsabila cu inregistrarea, verificarea, completarea, validarea si actualizarea elementelor de nomenclatura stradala – RENNS2017/05/31

Comments are closed.