Dispoziţii ale primarului

TitleContentDate
Dispozitia 142/2019privind aprobarea listei functiilor sensibile, listei persoanelor care vor ocupa functii sensibile si planului de masuri pentru gestionarea functiilor sensibile2019/05/092019-05-09 19:21:54
Dispozitia 141/2019privind aprobarea Codului etic si de integritate al personalului Intitutiei Primarului comunei Unirea, jud. Braila2019/05/092019-05-09 19:20:49
Dispozitia 140/2019privind desemnarea consilierului etic din cadrul Intitutiei Primarului comunei Unirea, jud. Braila2019/05/092019-05-09 19:19:44
Dispozitia 139/2019privind desemnarea responsabilului cu identificarea functiilor sensibile in cadrul Institutiei Primarului comunei Unirea, jud. Braila2019/05/092019-05-09 19:18:20
Dispozitia 138/2019privind desemnarea persoanelor care vor primi averstizari de interes public2019/05/092019-05-09 19:17:16
Dispozitia 137/2019privind desemnarea persoanei care are acces la cutia de reclamatii si sesizari si la adresa de posta electronica pe care se primesc reclamatiile si sesizarile2019/05/092019-05-09 19:16:03
Dispozitia 136/2019privind constituirea Comisiei de Monitorizare responsabila cu implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial2019/05/092019-05-09 19:14:46
Dispozitia 128/2019privind stabilirea locurilor special amenajate pentru afisaj electoral in comuna Unirea destinate a fi utilizate in campania pentru alegerile pentru Parlamentul European din data de 26 mai 20192019/04/222019-04-22 11:46:03
Dispozitia 127/2019privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din UAT Unirea privind organizare si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European din data de 26 mai 20192019/04/222019-04-22 11:44:10
Dispozitia 278/2018privind stabilirea locurilor special amenajate pentru afisajul electoral in comuna Unirea destinate a fi utilizate in campania pentru Referendumul national pentru revizuirea Constitutiei in perioada 6-7 octombrie 20182018/09/282018-09-28 19:36:30
Dispozitia 277/2018privind interzicerea consumului si comercializarii bauturilor alcoolice in zilele de 6 si 7 octombrie 20182018/09/282018-09-28 19:35:00
Dispozitia 276/2018privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din UAT Unirea privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 20182018/09/282018-09-28 19:32:11
Dispozitia 184/2018privind modificarea bugetului pentru trimestrul II pe anul 20182018/06/272018-06-27 11:06:18
Dispozitia 87/2018privind aprobarea Strategiei anuale pentru achizitiile publice pentru anul 2018 si a Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 20182018/02/212018-02-21 10:47:41
Dispozitia 230/2017privind unele masuri referitoare la aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare2017/06/272017-06-27 21:18:38
Dispozitia 229/2017privind desemnarea persoanei responsabile de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala si a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, precum si responsabil de relatia cu societatea civila2017/06/272017-06-27 21:17:01
Dispozitia 208/2017privind desemnarea persoanelor carora le revine obligatia completarii, tinerii la zi a registrului agricol atat pe suport hartie, cat si in format electronic, precum si a centralizarii si transmiterii datelor catre Registrul Agricol National (RAN)2017/05/312017-05-31 17:54:27
Dispozitia 207/2017privind desemnare dnei. Cojocaru Alina Gabriela, inspector Compartiment Cadastru si agricultura, ca persoana responsabila cu inregistrarea, verificarea, completarea, validarea si actualizarea elementelor de nomenclatura stradala – RENNS2017/05/312017-05-31 17:50:39

Comments are closed.