Economia

Teritoriul administrativ al comunei Unirea dispune de o ofertă naturală deosebit de favorabilă pentru dezvoltarea agriculturii ca funcţiune economică de bază, cu profil complex, dominat de producţia de cereale, plante tehnice, legume şi creşterea animalelor.