Comisii de specialitate

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public și privat al comunei, urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii și control:

 1. MIRCIA IONEL 
 2. TOPCIU GEORGETA 
 3. UNGUREANU IOAN 
 4. PUIA LENUȚA 
 5. MANEA MARIANA

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniştii publice și a drepturilor cetăţenilor:

 1. DÂRJAN SANDU 
 2. SOARE TUDOREL 
 3. SCARLAT DUMITRU

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive și de agrement:

 1. BALAN MARIAN LAURENTIU
 2. HUȘTIU ELENA LILIANA
 3. TOPCIU DOINIȚA