Dispozitia 152/2022

privind Delegarea atribuțiilor privind aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privatăa statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului