Dispozitia 154/2022

privind Delegarea atribuțiilor responsabilului de urbanism, amenjarea teritoriului și al autorizării executării lucrărilor în construcții (date cu caracter personal)