Dispozitia 19/2022

privind Delegarea atribuțiilor de consilier asistent din cadrul compartimentului achiziții publice, începând cu data de 17.01.2022 (date cu caracter personal)