Dispozitia 2/2022

privind Delegarea atribuțiilor funcției de inspector principal din cadrul Compartimentului finanțe, contabilitate, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate, începând cu data de 03.01.2022