Dispozitia 206/2021

privind Numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atibuirii contractului de achiziție publică pentru obiectivul de investiții „Dotarea serviciului de situații de urgență cu buldoexcavator și amenajare centru civic în comuna Unirea”