Dispozitia 216/2022

privind Delegarea atribuțiilor de inspector principal Compartiment situații de urgență și Protecție Civilă (date cu caracter personal)