Dispozitia 220/2021

privind Delegarea atribuțiilor de inspector protecție civilă (date cu caracter personal)