Dispozitia 229/2021

privind Delegarea atribuțiilor de inspector principal, compartiment cadastru și agricultură pe perioada concediului