Dispozitia 230/2017

privind unele masuri referitoare la aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

Dispozitia nr. 230 – 2017