Dispozitia 241/2023

privind Delegarea atribuțiilor de secretar general al comunei, ….., consilier principal din cadrul aparatului de specialitate al primarilui comunei Unirea, județul Brăila(date cu caracter personal)