Dispozitia 246/2022

privind Constituirea comisiei pentru efectuarea anchetelor sociale, în vederea acordării alocației pentru susținerea familiei, ajutorului social, încălzirea locuinței, ajutorului de urgență, stimularea achiziționării unui calculator pentru elevi, Programului național de protecție socială „Bani de liceu”, persoane cu handicap și asistenții personali, instanțelor de judecată, protecția copilului, poliție, comisii de expertiză medicală, prestații sociale și alte instituții