Dispozitia 247/2023

privind Modificare raport de serviciu prin transfer la cerere a doamnei…. (date cu caracter personal), secretar general al UAT Unirea, gradația 4 în cadrul Biroului Calitatea Factorilor de mediu-A.P.M Brăila, începând cu dta de 14.08.2023.