Dispozitia 254/2023

privind Modificarea și completarea atribuțiilor din fișa postului privind pe domnul ….., având funcția de inspector principal, în cadrul compartimentului cadastru și agricultură (date cu caracter personal)