Dispozitia 255/2021

privind Desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea derulării contractului pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale precum și cu urmărirea contractului de achiziție publică și cu emiterea procesului-verbal de recepție a servciiilor