Dispozitia 255/2022

privind Delegarea atribuțiilor secretarului general al comunei (date cu caracter personal)