Dispozitia 255/2023

privind Modificarea și completarea atribuțiilor din fișa postului privind pe domnul ……, având funcția de inspector asistent, în cadrul compartimentului Finanțe, Contabilitate, Impozite și Taxe (date cu caracter personal)