Dispozitia 256/2021

privind Delegarea atribuțiilor de inspector cadastru și agricultură pe perioada concediului