Dispozitia 256/2023

privind Modificarea responsabilului cu atribuții de transmitere REVISAL, în persoane doamnei ….., inspector principal, Compartiment stare civilă, resurse umane (date cu caracter personal)