Dispozitia 259/2023

privind Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect” EXECUȚIA LURĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE:REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA UNIREA ETAPA-II”