Dispozitia 279/2022

privind Delegarea atribuțiilor de inspector principal, compartiment Situații de Urgență și Protecție Civilă (date cu caracter personal)