Dispozitia 285/2023

privind Exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de secretar general al comunei, de către doamna ……., consilier achiziții publice, grad profesional principal, gradația 2 din cadrul Compartimentului Achiziții publice, registratură, relații cu publicul în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)