Dispozitia 291/2022

privind Desemnarea reprezenatantului Primarului în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Unirea în anul școlar 2022-2023 (date cu caracter personal)