Dispozitia 3/2021

privind Delegarea atribuțiilor funcției de secretar general al comunei Unirea pentru perioada 15-28.01.2021 (date cu caracter personal)