Dispozitia 3/2023

Menținerea acordării, lunar, a indemnizației de hrană, începând cu data de 01 ianuarie 2023, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitatea al primarului comunei Unirea, județul Brăila