Dispozitia 306/2022

privind Delegarea atribuțiilor de referent superior, Compartiment finanțe, contabilitate, impozite și taxe (date cu caracter personal)