Dispozitia 310/2022

privind Delegarea atribuțiilor de inspector principal, compartiment cadastru (date cu caracter personal)