Dispozitia 311/2022

privind Modificarea comisiei operative și desemnarea a doi membri în Comisia Centrală de Inventariere a Operatorului SC CUP Dunărea Brăila SA pentru inventarierea bunurilor, datoriilor și a documentelor care constituie arhiva tehnică-aparținând sistemului public de alimentare cu apă din Aria Delegată a Delegatarului Unitatea Administrativ Teritorială Unirea