Dispozitia 320/2023

privind Stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenientul …. (date cu caracter personal), condițiile de executare, precum și programul de lucru