Dispozitia 328/2022

privind Delegarea atribuțiilor de secretar general al comunei (date cu caracter personal)