Dispozitia 335/2022

privind Delegarea atribuțiilor funcției de inspector principal din cadrul Compartimentului cadastru și agricultură, către domnul Mitu Marian, inspector principal Compartiment Situații de Urgență și Protecție Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea, începând cu data de 28.09.2022 și completarea fișei de post