Dispozitia 336/2022

privind Delegarea atribuțiilor responsabilului de urbanism, amenajarea teritoriului și al autorizării executării lucrărilor în construcții dlui Mitu Marian -inspector principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea