Dispozitia 346/2022

privind Delegarea atribuțiilor referent asistent Compartiment asistență socială, secretarului general al comunei Unirea