Dispozitia 35/2022

privind Majorarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav (date cu caracter personal)