Dispozitia 360/2021

privind Delegarea atribuțiilor de inspector principal cadastru pe perioada concediului (date cu caracter personal)