Dispozitia 364/2023

privind Majorarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav….. , reprezentată legal prin……(date cu caracter personal)