Dispozitia 393/2023

privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru d-nei….., inspector, grad profesional principal, gradația 4 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)