Dispozitia 395/2023

privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru d-nei….., referent, grad profesional superior, gradația 3 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)