Dispozitia 398/2023

privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dl….., având funcția contractuală de muncitor necalificat , gradația 0 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)