Dispozitia 401/2023

privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dl….., având funcțiacontractuală de agent de securitate , gradația 4 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)