Dispozitia 405/2023

privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dnei…., având funcția contractuală de bibliotecar treapta I(M), gradația 5 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)