Dispozitia 416/2023

privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dnei…., având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 1 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)