Dispozitia 421/2023

privind Individualizarea salariului de bază, începând cu 01 noiembrie 2023, pentru dl…., având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradația 5 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea (date cu caracter personal)