Dispozitia 66/2023

Actualizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în comuna Unirea, județul Brăila