Dispozitia 68/2022

privind Menținerea salariului de bază guard începând cu luna ianuarie 2022 (date cu caracter personal)