Dispozitia 80/2023

Actualizarea Regulamentului de perfecționare profesională a salariaților și a Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual, din cadrul aparatului de specialitate a primaruluic comunei Unirea, județul Brăila pe anul 2023